خرگوشک برای ابرو

سپتامبر 4, 2018
روش کشت خرگوشک ( گل ماهور )

روش کشت خرگوشک ( گل ماهور )

کشت خرگوشک از این نظر مورد اهمیت است که مردم برخی سرزمینها از خرگوشک به عنوان ماده ای ضد سرفه استفاده می کرده اند. در اکثر فارماکوپه های معتبر از گلهای این گیاه به عنوان دارو یاد شده است گاهی […]