خردل سفید

جولای 16, 2018
خردل سفید

خردل سفید

خصوصیات گیاهشناسی: “خردل سفید” گیاهی است علفی، یکساله به ارتفاع 20 تا 60 سانتیمتر و پوشیده از کرک های خشن است. برگ های آن منقسم به قطعات مشخص و گل های آن به رنگ زرد با بویی مخصوص و نسبتاً […]