خاکشیر قاتل کبد چرب

جولای 14, 2018
ترنجبين ایرانی

ترنجبين ایرانی

گیاه “ترنجبین ایرانی” یا “گزانگبین ایرانی” یا “خار شتر” گیاهی درختچه ای از خانواده فاباسه یا بقولات است. این درختچه بومی گستره ی وسیعی از مدیترانه تا روسیه شامل نواحی معتدل و گرمسیری اروپا-آسیا و آسیای میانه مانند افغانستان، ارمنستان، […]