خاصیت عدس الملک چیست

جولای 20, 2018
عدس الملک - عدس تلخ

عدس الملک – عدس تلخ

جنس Securigera شامل تعداد زیادی از گیاهانی است که متعلق به خانواده نیام داران یا بقولات می باشد. این جنس با جنس Coronilla متفاوت است. نام علمی این گیاه، نخستین بار در سال 1805 و با نام Securigera coronilla نامگذاری […]