خاصیت تخم کبک

جولای 10, 2018
خواص تخم کبک

خواص تخم کبک

تخم كبك به رنگ سفيد مايل به زرد با لكه های كوچك قهوه ای است اين لكه ها شكل و اندازه متنوع دارند. تخم اين پرنده بيضوی و دوكی شكل است و نوك تيز آن كاملاً مشخص می باشد. وزن […]