خاستگاه و تكامل اسب

جولای 6, 2018
خاستگاه و تكامل اسب

خاستگاه و تكامل اسب

خاستگاه و تكامل اسب خاستگاه و تكامل اسب ،از نظر تكاملي طبق يافته هاي فسيلي ، منشاء اسبهاي امروزي از پستاندار كوچكي تحت عنوان ائوهيپوس كه شباهت زيادي به روباه داشته و مربوط به حدود ششصد ميليون سال قبل ، […]