خارشتر

جولای 16, 2018
خارشتر

خارشتر

خصوصیات گیاهشناسی: خارشُتُر گیاهی پایا از خانواده باقلائیان و یکی از بنشن ها به حساب می آید. نام دیگر آن علف ترنجبین است. میوه این خانواده ناشکوفا است. بوته های آن نیمه درختچه ای و نیمه چوبی است که تا […]