حمایت دولت از پرورش کبک

جولای 11, 2018
پولدار شدن با کبک

آموزش پولدار شدن با “کبک‌” !

به گزارش ساتین : اگر می‌خواهید پولدار شوید توصیه یک پرورش‌ دهنده کبک را به گوش‌گیرید چراکه او معتقد است با توجه به اینکه مردم ما فقط به طعم گوشت‌مرغ عادت دارند؛ دولت برای این تغییر ذایقه و تنوع‌بخشی به […]