حس های چندگانه ی زنبور عسل

جولای 9, 2018
حس های چندگانه ی زنبور عسل

حس های چندگانه ی زنبور عسل

به خیال این که در ما انسان ها پنج حس وجود دارد و ما آن ها را حواس پنجگانه نامیده اند نباید تصور کنیم که سایر حیوانات هم فقط همین 5 حس را دارند. بررسی این مطلب در زنبور عسل، […]