حرف زدن زنبور عسل

جولای 9, 2018
حرف زدن زنبور عسل

حرف زدن زنبور عسل

هرگاه تکه ای شان پر از عسل را عمداً در نقطه ای بگذاریم و در آن نزدیکی ها کندوهایی با جمعیت زنبور عسل باشد، پس از مدت کوتاهی زنبوری آن را کشف کرده و آنقدر که بتواند از عسلش برداشته […]