آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

آگوست 25, 2018
تقسیم بندی ادوات کشاورزی

تقسیم بندی ادوات کشاورزی

تقسیم بندی ادوات کشاورزی تقسیم بندی ادوات کشاورزی ،ادوات کشاورزی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند : 1) ماشینهای کاشت 2) ماشینهای داشت 3) ماشینهای برداشت 1- ماشینهای کاشت شامل : تراکتورها ی باغبانی وزراعی ,کلوخ شکن ,بذر پاش […]
آگوست 25, 2018
ماشین های کاشت

ماشین های کاشت

تاریخچه ماشین های کاشت و طرز ساختن آن را به چینی ها نسبت می دهند و تا قبل از سال 1840 میلادی ( 162سال قبل ) کاشت بذر ها به روش ابتدایی صورت می گرفت. به این طریق که ابتدا […]