آشنایی با ماشین آلات کشاورزی

آگوست 25, 2018
ماشین های کاشت

ماشین های کاشت

تاریخچه ماشین های کاشت و طرز ساختن آن را به چینی ها نسبت می دهند و تا قبل از سال 1840 میلادی ( 162سال قبل ) کاشت بذر ها به روش ابتدایی صورت می گرفت. به این طریق که ابتدا […]
آگوست 25, 2018
تقسیم بندی ادوات کشاورزی

تقسیم بندی ادوات کشاورزی

تقسیم بندی ادوات کشاورزی تقسیم بندی ادوات کشاورزی ،ادوات کشاورزی به سه دسته اصلی تقسیم می شوند : 1) ماشینهای کاشت 2) ماشینهای داشت 3) ماشینهای برداشت 1- ماشینهای کاشت شامل : تراکتورها ی باغبانی وزراعی ,کلوخ شکن ,بذر پاش […]