آشنایی با بز سانن و بز آلپاین

جولای 2, 2018
آشنایی با بز سانن و بز آلپاین

آشنایی با بز سانن و بز آلپاین

ز سانن به تولید شیر معروف است و شاید به جرات بتوان گفت بهترین نژاد شیری بز در دنیاست. دوره شیردهی آن 290 تا 305 روز است و روزانه بین 3 تا 8 لیتر شیر می دهد و متوسط تولید […]