آزارا

جولای 23, 2018
آزارا

آزارا

Azara petiolaris  به خانواده ای از درختان همیشه سبز تعلق دارد. بومی شیلی بوده و در مناطق Coquimbo نیز شناسایی شده است. همچنین به کشورهای اطراف آمریکای جنوبی نیز تعلق دارد. آزارا گاهی با نام علمی Azara crassifolia  یا  Holly Azara […]