آدمک – چله داغ

جولای 15, 2018
آدمک - چله داغ

آدمک – چله داغ

جنس گیاهی Biebersteinia دارای 4 گونه ی گیاهی بوده که همگی علفی و گلدار هستند و به راسته ی Sapindales تعلق دارند. گونه های مختلف این جنس شامل: 1- Biebersteinia heterostemon 2- Biebersteinia multifida 3- Biebersteinia odora 4- Biebersteinia orphanidis […]