فناوری و تجهیزات -ادوات و تجهیزات

فناوری و تجهیزات -ادوات و تجهیزات

آگوست 26, 2018
کوبنده انگشتی دار

کوبنده انگشتی دار

در این کوبنده ها انگشتی های فولادی در یک یا دو ردیف بر روی تسمه های فولادی نصب می گردند و این تسمه ها بر محیط خارجی بشقاب ها پیچ می شوند.بشقاب ها بر روی شفت محرکی که روی دو […]
آگوست 25, 2018
دیسکهای سنگین

دیسکهای سنگین

دیسکهای سنگین دیسکهای سنگین ،موارد کاربرد: برای خرد کردن کلوخهای ناشی از شخم و ایجاد سطح یکنواخت و آماده سازی بستر بذر همچنین به عنوان وسیله ای برای خاک ورزی اولیه یعنی دیسک بدون شخم با توجه به شرایط خاک […]
آگوست 25, 2018
متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه

متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه

متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه متناسب بودن تراکتور و وسایل ضمیمه ،هنگامی که بخواهیم یک وسیله کشاورزی را با تراکتوری به کار اندازیم، سه عامل مهم را بایستی در نظر بگیریم:  تراکتور نبایستی در حالت بیش باری باشد وگرنه […]
آگوست 25, 2018
انتخاب ، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی

انتخاب ، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی

انتخاب ، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزی انتخاب ، آزمون و ارزیابی ماشین ها و ادوات کشاورزیانتخاب ماشین به مفهوم گزینش بر اساس عملکرد احتمالی ، برای مصرف کننده بالقوه آن می باشد . این عملکرد از […]
آگوست 26, 2018
دستور العمل اجمالي تنظيم و كاربرد كمباين

دستور العمل اجمالي تنظيم و كاربرد كمباين

دستور العمل اجمالي تنظيم و كاربرد كمباين دستور العمل اجمالي تنظيم و كاربرد كمباين ،اگر كمباين را صحيح تنظيم نمائيم بهتر كار مي كند و بهره دهي آن بيشتر است سرويس و تنظيمات روزانه ميتواند حداكثر بازدهي ممكن را از […]
آگوست 25, 2018
دیسکهای سبک (تاندوم و افست)

دیسکهای سبک (تاندوم و افست)

دیسکهای سبک (تاندوم و افست) دیسکهای سبک (تاندوم و افست) ،موارد کاربرد: به عنوان ادوات خاک ورزی ثانویه برای شکستن کلوخهای ناشی از شخم و از بین بردن علفهای هرز و آماده سازی بستر بذر در خاکهای سبک  مخلوط کردن […]
آگوست 26, 2018
نحوه کارکرد کمباین

نحوه کارکرد کمباین

نحوه کارکرد کمباین نحوه کارکرد کمباین ،ساختمان کلی كمباين خودرو هدف اصلی استفاده از کمباین ، به دست آوردن دانه از محصول ، با حداقل دانه های صدمه دیده و حداقل تلفات است.تمام کمباین ها از5واحد اصلی زیر تشکیل شده […]
آگوست 26, 2018
تنظيم سيستم كوبنده کمباین

تنظيم سيستم كوبنده کمباین

تنظيم سيستم كوبنده کمباین تنظيم سيستم كوبنده کمباین ،در تمام انواع كمباينها امكان تغيير دادن سرعت دوراني استوانه كوبنده وجود دارد و همچنين مي توان محل قرار گرفتن اين استوانه رانسبت به ضد كوبنده تغيير داد . اين دو تنظيم، […]
آگوست 26, 2018
کوبنده تیغه ای

کوبنده تیغه ای

طرح این کوبنده همانند کوبنده انگشتی دار می باشد با این تفاوت که به جای انگشتی های مخروطی ، تیغه های با مقطع مستطیل (یا هر مقطع دیگر) نصب می شوند.