تولید و نوآوری -نوغان داری

تولید و نوآوری -نوغان داری

جولای 14, 2018
پرورش كرم جوان

پرورش كرم جوان

سه سن اول لاروی در دوره زندگی كرم ابریشم، كرم جوان نامیده می‌شود. كیفیت پرورش كرم جوان به میزان قابل توجه ای در موفقیت پرورش كرم بالغ و بالطبع در كمیت و كیفیت پیله‌های تولیدی موثر می‌باشد. باید كوشید با […]
جولای 14, 2018
پرورش كرم ابریشم بالغ

پرورش كرم ابریشم بالغ

به سنین 4 و 5 دوره زندگی كرم ابریشم، كرم بالغ گفته می‌شود. با توجه به بزرگ شدن جثه و اندازه كرمها بالطبع نیاز به سطوح وسیعتر برای ادامه عملیات پرورش، بهتر است پس از پایان پرورش كرم جوان، لاروهای […]
جولای 14, 2018

چگونه کرم ابریشم در خانه پرورش دهیم؟

1-تعداد 50-1 عدد از کرم ابریشم راه‌ راه تهیه کنید . 2-کرم ابریشم را هر دو ساعت با برگ های توت تغذیه کنید 3-در طی 5-4 هفته کرم ها به در خود پیله می‌تنند 4-حالا فقط صبر کنید تا زمانی […]
ژوئن 30, 2018
مراحل تولید ابریشم

مراحل تولید ابریشم

نخ ابریشم توسط حشرهٔ کوچکی به نام کرم ابریشم تولید می‌شود. کرم ابریشم پیله‌ای را به دور خود می‌تند که هر قدر کرم بزرگتر باشد، اندازهٔ پیله بزرگتر است. زمانی که پیله به اندازهٔ کافی بزرگ شد آن را داخل […]
جولای 14, 2018
شروع پرورش كرم ابریشم

شروع پرورش كرم ابریشم

پس از پایان یافتن عملیات تفریخ و خروج كرمها از تخم، تخم نوغان‌های تازه تفریخ شده به محل پرورش منتقل شده و لازم است موارد ذیل به عنوان مرحله شروع پرورش انجام گردد. – یك روز قبل از شروع پرورش، […]