تولید و نوآوری -گیاهان دارویی

تولید و نوآوری -گیاهان دارویی

ژانویه 11, 2019
پرورش گیاه گزنه

پرورش گیاه گزنه

پرورش گیاه گزنه پرورش گیاه گزنه از طریق کاشتن دانه در طول شیارهائی در آغار بهار انجام می گیرد و یا آنکه از طریق کاشتن قطعات سوش دار اقدام به این کار می شود در حالت اخیر قطعات مذکور را […]