تولید و نوآوری -شیلات و آبزی پروری

اکتبر 16, 2018
روند تولید آبزیان

روند تولید آبزیان

روند تولید آبزیان روند تولید آبزیان ،یکی از بزرگترین نگرانی های جهان، سیر کردن بیش از ۹ میلیارد انسان در سال ۲۰۵۰ در شرایطی است که تغییرات آب و هوایی اثرات ویرانگری بر محیط زیست گذاشته است، شرایط اقتصادی هم […]
اکتبر 16, 2018
پرورش ماهیان سردابی

پرورش ماهیان سردابی

پرورش ماهیان سردابی پرورش ماهیان سردابی ،کمبود منابع آبی در کشور ما و نیاز مردم به مواد پروتئینی سالم باعث شده است تا بهره برداری دو یا چند منظوره از منابع آب همواره مورد توجه قرار گیرد که پرورش ماهی […]
اکتبر 16, 2018
پرورش ماهیان گرمابی

پرورش ماهیان گرمابی

پرورش ماهیان گرمابی پرورش ماهیان گرمابی علاوه بر مسائل اقتصادی در هزینه های سرمایه گذاری و تولید، از نظر بیولوژیکی نیز دارای مزایایی به شرح زیر می باشد:  وزن مخصوص بدن ماهی، نزدیک به وزن مخصوص آبی است که در […]
اکتبر 16, 2018

تولید آبزیان

تولید آبزیان تولید آبزیان ،آخرین آمارها و گزارشهای تحلیلی منتشر شده فائو در سال 2016، نشان می‌دهد تولید آبزیان از دو منبع «صید» و «آبزی‌پروری» تأمین می‌شود که در هفت دهه اخیر به‌صورت مستمر افزایش داشته و از حدود 20 […]