اخبار و رویداد ها-شیلات و آبزی پروری

اخبار و رویداد ها-شیلات و آبزی پروری

اکتبر 16, 2018
کم آبی تولید آبزیان

کم آبی تولید آبزیان

کم آبی تولید آبزیان کم آبی تولید آبزیان مدیر شیلات و امور آبزیان سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان گفت: در سال جاری نیز با تداوم بحران کم آبی، ممکن است مکانیزاسیون چاره ساز نباشد. و میزان تولیدات آبزیان را در […]