اقتصاد و تجارت -نوغان داری

اقتصاد و تجارت -نوغان داری

جولای 14, 2018
بررسي توليد و تجارت ابريشم در دوره صفويه

بررسي توليد و تجارت ابريشم در دوره صفويه

بررسي توليد و تجارت ابريشم در دوره صفويه بررسي توليد و تجارت ابريشم در دوره صفويه فراواني توليد ابريشم و اهميت آن به عنوان يک کالاي صادراتي و استراتژيک، سبب اتخاذ سياست انحصار آن توسط شاه عباس يکم (996-1038ق) و در […]
جولای 14, 2018
اهمیت اقتصادی و اجتماعی تولید ابریشم

اهمیت اقتصادی و اجتماعی تولید ابریشم

اهمیت اقتصادی و اجتماعی تولید ابریشم اهمیت اقتصادی و اجتماعی تولید ابریشم : – سرمایه گذاری دراین رشته درمقایسه با پاره ای از فعالیتهای تولیدی كمتر و بازگشت سرمایه سریعتر می‌باشد. – پرورش درخت توت درغالب خاك‌ها و كیفیت مختلف […]