اطلاعات عمومی-زنبور داری

اطلاعات عمومی-زنبور داری

جولای 10, 2018
فعالیت های زنبورهای نر

فعالیت های زنبورهای نر

زنبور های نر پس از تولید معمولاً در سطح شان و نزدیک به محل تولد خود تقریباً ثابت می مانند و زنبورهای کارگر به آن ها غذا می دهند. معمولاً زنبورهای کارگر به زنبورهای نر مسن تر بیشتر غذا می […]
ژوئن 30, 2018
زنبور نر

زنبور نر

زنبورهای نر در کندو تنها وظیفه بارور نمودن ملکه را دارند و تا می‌توانند عسل می‌خورند و دارای نیش نمی‌باشند. دارای سر و بال‌های بزرگ می‌باشند. توانایی جمع‌آوری شهد و گرده را نداشته و تقریباً ۲۴ روز زنده می‌مانند. زنبور نر در حجره‌های بزرگ‌تری نسبت به […]
جولای 10, 2018
مدیریت سیستم دو ملکه ای کلنی ها زنبور عسل

مدیریت سیستم دو ملکه ای کلنی ها زنبور عسل

عملکرد هر کلنی زنبور عسل از نقطه نظر تولید عسل به عوامل مختلفی بستگی دارد. یکی از مهم ترین این عوامل جمعیت کلنی خصوصاً زنبورهای بالغ چراکننده برای جمع آوری شهد از طبیعت می باشد. در مدیریت کلنی های زنبور […]
جولای 10, 2018
ازدیاد نرهای پر قدرت زنبورها

ازدیاد نرهای پر قدرت زنبورها

پس از اتمام گل درختان میوه و شروع باز شدن سایر انواع گل های عسل خیز، فقط در کندوهایی که سال قبل بیش از همه عسل داده بودند یک قاب نواردار یعنی یک قاب خالی که بالایش یک نوار سه […]
جولای 9, 2018
فعالیت های زنبور عسل در داخل کندو

فعالیت های زنبور عسل در داخل کندو

با نگاهی دقیق به داخل کندو متوجه می شویم که زنبورها کارهایی را که لازم است خود به خود انجام می دهند و ظاهراً بین آن ها تقسیم کار انجام شده است. ولی حقیقت امر این است که کارها بین […]
جولای 9, 2018
خصوصیات نژادی در زنبور عسل

خصوصیات نژادی در زنبور عسل

بعضی از خصوصیات ظاهری و ساختمانی زنبور عسل پایه و اساس شناسائی نژادهای مختلف می باشند که در سطح جهان گسترش یافته اند. تعدادی از این خصوصیات بسیار بارز و مشخص ولی تشخیص عده ای دیگر کار بسیار مشکل و […]
جولای 10, 2018
کارهای زنبورداری در ماه خرداد

کارهای زنبورداری در ماه خرداد

کارهای زنبورداری در ماه خرداد کارهای زنبورداری در ماه خرداد ،زنبورداری به فرایندی برای نگهداری و تولید زنبور عسل برای بدست آوردن فراورده‌هایی همچون عسل، موم و دیگر تولیدات مرتبط گفته می‌شود. محلی که در آن زنبورها نگه داشته شده‌اند کندو (عسل) نامیده می‌شود. زنبورهای عسل یکی از مفیدترین، […]
جولای 10, 2018
بیماری های فلج زنبورها

بیماری های فلج زنبورها

بیماری های فلج زنبوران بالغ موجب می شود که زنبوران آلوده قدرت پرواز خود را از دست داده، بال ها و شکم حالت شل و افتاده پیدا می کند. غالباً موهای بدن زنبوران آلوده ریخته و رنگ بدن سیاه و […]
جولای 10, 2018
راه های جلوگیری از بچه دادن جمعیت زنبورها

راه های جلوگیری از بچه دادن جمعیت زنبورها

ازدیاد وسیله ای برای ادامه ی بقاء نسل هر موجود زنده از جمله زنبورعسل است که ادامه ی حیات نسل های وی را تضمین می کند. هدف ما در این جا تنها جلوگیری از افزایش بیش از حد و بی […]