خرید و فروش محصولات کشاورزی ایران

بازار بزرگ فروش

دسته بندی خود را انتخاب کنید

بازار مجازی آرادو چگونه کار میکند

سود بیشتر برای کشاورز

ثبت محصول

کشاورز نوع محصول و میزان و قیمت پیشنهادی خود را همراه با عکس و مشخصات کامل،اعلام و در سامانه ثبت می نماید. محصولات در دسته بندی های تخصصی قابلیت ثبت دارند.

آشنایی بیشتر با ثبت محصول

بازاریابی و فروش

مشخصات محصول پس از بررسی توسط کارشناسان آرادو یا نماینده محلی، برای خریداران احتمالی ارسال و مذاکرات بازاریابی توسط تیم آرادو انجام می شود. تلاش بر فروش با نرخ بالاتر به نفع کشاورزان خواهد بود

آشنایی با بازاریابی و بازارسازی محصول

تحویل

در صورت درخواست خریدار برای خرید محصول، هماهنگی های لازم برای ارسال و تحویل محصول مطابق با مشخصات اعلام شده، توسط تیم آرادو انجام شده و مبلغ معامله تسویه و در اختیار کشاورز قرار می گیرد.

آشنایی با شرایط قرارداد خرید و فروش محصول