مشخصات گیاه توتون

خواص دارویی توتون
خواص دارویی توتون
سپتامبر 1, 2018
نیازهای اکولوژیکی توتون
نیازهای اکولوژیکی توتون
سپتامبر 1, 2018

پیشینه گیاه توتون

در این مقاله در مورد مشخصات گیاه توتون صحبت می کنیم. سرخپوستان آمریکا برای سمی کردن نیزه های خود علیه دشمن از عصاره توتون استفاده می کردند. برای اولین بار بومیان کشور کوبا برگهای این گیاه را به اشکال مختلف در می آورده و آتش می زدند و دود حاصل از آن را وارد دهان و ریه خود می کردند.

در قرن پانزدهم میلادی شخصی به نام ((نیکوت)) مقداری توتون و بذر این گیاه را از پایتخت پرتغال به فرانسه آورده و به ملکه فرانسه هدیه نمود. چون این گیاه مورد علاقه ملکه قرار گرفت نام این گیاه به پاس خدمات نیکوت ، نیکوتیانا و آلکالوئید آن ((نیکوتین)) نامگذاری شد.

موارد مصرف توتون

از توتون در تهیه سیگار و سیگار برگ استفاده می شود. این گیاه همچنین برای استفاده در چپق ، پیپ و غلیان کاربرد دارد. اگرچه مصرف این گیاه به هر شکل برای جسم و روح انسان زیان آور است، ولی در اکثر نقاط جهان برای تولید دخانیات کشت می شود.

نیکوتین و سایر آلکالوئیدهای توتون در تهیه آفت کش ها ، قارچ کش های طبیعی ، اسید سیتریک ، ویتامین ب6 و نیاسین کاربرد دارند. در صنایع داروسازی از مواد موثره این گیاه داروهای مسکن و ارام بخش و همچنین داروهایی برای ترک سیگار تهیه می شود.

از توتون به عنوان یک منبع غذایی بالقوه می توان نام برد. تقریبا تمام اسیدهای آمینه شناخته شده ، در توتون وجود دارند و پروتوئین آن ارزش غذایی ویژه ای دارد.

در این مقاله در مورد مشخصات گیاه توتون صحبت می کنیم. سرخپوستان آمریکا برای سمی کردن نیزه های خود علیه دشمن از عصاره توتون استفاده می کردند. برای اولین بار بومیان کشور کوبا برگهای این گیاه را به اشکال مختلف در می آورده و آتش می زدند و دود حاصل از آن را وارد دهان و ریه خود می کردند.

مشخصات گیاه توتون

توتون همه ساله در سطوح وسیعی در کشورهای آمریکا ، چین ، هند ، برزیل و ژاپن کشت می شود.

توتون بوته ای استوار ، علفی و یک ساله است . منشا توتون آمریکای مرکزی گزارش شده است . تعدادی از محققان معتقدند نیکوتینا تاباکوم دورگی است که از آمیزش گونه سیلوستریس وتومنتوزا و یا از آمیزش گونه سیلوستریس باتومنتوزیفورمیس به وجود آمده است.

ریشه

ریشه اصلی توتون مستقیم است و انشعابهای کم و بیش فراوانی دارد. طول ریشه متفاوت است و به شرایط اقلیمی محل رویش بستگی داشته و بین 50 تا 60 سانتی متر می باشد. طول ریشه در مناطق خشک به 200 سانتی متر هم می رسد .

ساقه

ساقه توتون مستقیم و در اوایل رویش سبز رنگ و کم و بیش نرم و پوشیده از کرک است . با گذشت سن گیاه (اواخر دوره رویشی) ساقه چوبی و محکم می شود . ارتفاع ساقه نیز متفاوت و بین 70 تا 250 متر است . قطر ساقه از قسمت پایین به طرف بالا به تدریج کاهش می یابد.

برگها

برگهای توتون نسبتاٌ بزرگ و دارای کناره های صاف است . شکل برگها نیز متفاوت است و از خصوصیات گونه ای محسوب می شود . برگها فاقد دمبرگند و به اشکال مختلف قلبی شکل ، تخم مرغی شکل ، نیزه ای شکل ، خمیده (وسط برگ انحنا دارد) و یا صاف دیده می شوند . برگها به صورت متناوب نسبت به یکدیگر روی ساقه قرار می گیرند . اندازه برگها نیز در گونه ها و ارقام مختلف متفاوت است . طول برگ 50 تا 60 سانتی متر و عرض آن به 20 تا 30 سانتی متر می رسد . تعداد برگهای هر بوته در گونه ها و ارقام مختلف نیز متفاوت و بین 20 تا 50 عدد است .

وسعت برگ توتون نیز متغیر و بین 800 تا 1200 سانتی متر مربع است و سطح آن پوشیده از کرکها و سلولهای حاوی اسانس و یا بعضاٌ حاوی شیره خاصی است که ماده چسبناکی از خود ترشح می کنند . برگهایی که روی ساقه اصلی (برگهای اصلی) قرار دارند در مقایسه با برگهای تعبیه شده بر روی ساقه های فرعی (برگهای فرعی) از کیفیت مناسب تری برخوردارند.

برگها بر حسب این که در چه قسمتی از ساقه قرار گیرند کیفیت متفاوتی دارند . به طوری که ، برگهای قسمت تحتانی ساقه کیفیت مطلوبتری دارند . سه تا چهار برگ قسمت تحتانی ساقه اصلی به برگهای پایه ای یا قاعده ای معروفند .

به برگهای قسمت میانی ساقه که تعداد آنها به 9 تا 15 عدد می رسد برگهای کمری یا میانی گفته می شود .

برگهای قسمت انتهایی ساقه که تعداد آنها به سه تا چهار عدد می رسد برگهای فوقانی یا قله ای نام دارند .

گلها

گلهای توتون به رنگ سفید یا صورتی و به صورت خوشه های مجتمع در انتهای ساقه های اصلی و فرعی پدیدار می شوند . هر گل از پنج کاسبرگ ، پنج گلبرگ به هم پیوسته و پنج پرچم و یک مادگی دو برچه ای تشکیل شده است . اولین گلها در اواخر بهار (خرداد) ظاهر می شوند .

میوه

میوه از نوع کپسول و چند خانه ای است . داخل هر کپسول تعداد زیادی دانه ریز به صورت چندین ردیف قرار می گیرد . میوه با شکاف طولی باز می شود و دانه ها (بذرها) بیرون می ریزند . بذر بسیار کوچک و کم و بیش بیضی شکل و رنگ آن قرمز تیره و وزن هزار دانه 08/0 تا 1/0 گرم است .

بذرها

چنانچه بذرها در شرایط مناسبی نگهداری شوند تا 10 سال قوه رویشی خود را حفظ خواهند کرد . برگ توتون حاوی مواد و عناصر متعدد و پیچیده ای است . این موتد تحت تاثیر عواملی مانند نوع گیاه و شرایط اقلیمی محل رویش تغییر می کند . عوامل مذکور نقش عمده ای در کیفیت (مانند مزه ، بو و خاصیت آتش پذیری) برگ این گیاه دارد .

ترکیبات موجود در برگها

گلهای توتون به رنگ سفید یا صورتی و به صورت خوشه های مجتمع در انتهای ساقه های اصلی و فرعی پدیدار می شوند . هر گل از پنج کاسبرگ ، پنج گلبرگ به هم پیوسته و پنج پرچم و یک مادگی دو برچه ای تشکیل شده است . اولین گلها در اواخر بهار (خرداد) ظاهر می شوند .

مهمترین مواد تشکیل دهنده برگ توتون عبارتند از : ترکیبات ازت دار ، کربوهیدراتها ، اسیدهای آلی ، تانن ها ، مواد رنگی و اسانس . ترکیبات ازت دار و کربوهیدراتها از مهمترین ترکیبات برگ توتون محسوب می شوند .

ترکیبات ازت دار برگ توتون به سه دسته تقسیم می شوند که عبارتند از ترکیبات ازت دار قابل حل در آب ، ترکیبات ازت دار موجود در پروتئینها و آلکالوئیدها .

آلکالوئیدهای برگ توتون از نوع آلکالوئیدهای حقیقی و متعلق به گروه ((ازتوئیدها)) و خانواده ((اورنیتین)) می باشند . مهمترین آلکالوئیدهای توتون عبارتند از ((نورنیکوتین)) ، ((آنابازین)) ، ((نیکوتی مین)) و ((نیکوتئین)) . نیکوتین از مهمترین آلکالوئیدهای برگ توتون محسوب می شود . این ماده در ریشه ساخته شده و به برگها منتقل می گردد و در آن جا ذخیره می شود .

مقدار ((نیکوتین)) در ارقام و شرایط اقلیمی مختلف متفاوت و بین 7/0 تا 3 درصد است . کمترین مقدار ((نیکوتین)) در برگهای پایینی و بیشترین مقدار آن در برگهای فوقانی (قله ای) گیاه ذخیره می شود . مقدار نیکوتین در طول دوره رشد و همچنین در قسمتهای مختلف یک برگ نیز متفاوت است .

کربوهیدراتها نیز ترکیبات مهم دیگر توتون محسوب می شوند . مقدار این مواد نقش مهمی در کیفیت توتون دارد . کربوهیدراتهای محلول در آب (مونو و دی ساکاریدها) سبب بهبود کیفیت توتون می شوند . درحالی که پلی ساکاریدها سبب کاهش کیفیت آن می گردند .

دوره رویشی توتون

بذر توتون 5 تا 15 روز پس از کاشت سبز می شود . دوره رویشی توتون متفاوت است و به رقم و شرایط اقلیمی محل رویش گیاه بستگی دارد . دوره رویشی توتون از بدو کاشت بذر تا مرحله برداشت برگها 90 تا 135 روز و از کاشت بذر تا رسیدن و کامل شدن میوه 130 تا 195 روز به طول می انجامد . مرحله رشد و نمو برگها از طولانی ترین مراحل رویش گیاه است و 40 تا 65 روز به طول می انجامد . گلدهی در توتون 20 تا 30 روز ، و از بدو تشکیل میوه تا رسیدن بذر 30 تا 40 روز ادامه می یابد . به طور کلی ارتفاع گیاه ، طول دوره رویشی ، تعداد برگ در بوته و مقدار نیکوتین در ارقام مختلف متفاوت است .

آرادو بهترین مرجع تخصصی و علمی پژوهشی کشاورزی !!!!

توتون چگونه خشک می شود؟

تاریخچه کشت گوجه فرنگی

بهترین قیمتهای محصولات کشاورزی را در آرادو مشاهده کنید.

برای مشاهده و استفاده از خدمات آرادو وارد بخش خدمات شوید.