سکوی مشارکت

سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه های حوزه کشاورزی

متقاضی سرمایه گذاری در طرح های مشارکت

اگر متقاضی سرمایه گذاری در طرح های مشارکت و سرمایه گذاری سازمان های دولتی و خصوصی می باشید، آرادو با انتشار اخبار و اطلاعات مشارکت در طرح ها و مناقصات و مزایدات ادارات،سازمان ها، شرکت ها بهره برداران کشاورزی را مطلع می کند.

خدمت دهندگان مشارکت و سرمایه گذاری را بشناسید

اگر از فعالین مشارکت و سرمایه گذاری در حوزه کشاورزی هستید و نیاز به خدماتی اعم از مشاوره حقوقی قرارداد و تنظیم قرارداد مشارکت و سایر خدمات مرتبط با این فرآیند دارید، آرادو امکان معرفی این خدمت دهندگان فراهم آورده است که می تواند مخاطبان مورد نظر از خدمات آنها بهره مند شوند.

بسته‌های پیشنهادی سرمایه گذاری

اگر نیاز به آگاهی جهت سرمایه گذاری و مشارکت در طرح ها مختلف کشاورزی دارید، آرادو امکان فراخوان بسته‌های پیشنهادی سرمایه گذاری از طریق پردازش جمع آوری اطلاعات آنلاین و محیطی را فراهم آورده است، از این پس بهره برداران کشاورزی می توانند با آگاهی بیشتری تصمیم گیری نمایند.

به کمک بیشتری نیاز دارید؟

برای ارتباط با ما مشخصات خود راثبت نمایید.کارشناسان ما در اسرع وقت با شما ارتباط برقرار خواهند نمود

pic-about-1-1