سامانه هوشمند مدیریت مزرعه آرادو با ایجاد یک ساختار سیستماتیک و با استفاده از کنترل های نرم افزاری ، دانش و تجربه ، در تمام بخش های فرآیند تولید و نگهداری تا زمان برداشت، خدماتی ارائه می دهد که منجر به سهولت مدیریت فرآیندهای تولید توسط بهره بردار می شود. این سامانه با هدف افزایش بهره وری، افزایش تولید، بهینه سازی هزینه تولید، کاهش و مدیریت ضایعات و جلوگیری از اتلاف تولید ایجاد شده است که در آن، بهره بردار پس از ثبت اطلاعات مزرعه، در تمام فرآیندهای تولید توسط سیستم، راهبری و هدایت می شود تا با کیفیت ترین محصول ممکن به دست آید.

  • نشانی مزرعه

  • اطلاعات تماس

  • مشخصات زمین

  • مشخصات آبیاری

  • مشخصات خاک