تولید کنندگان و بهره برداران

تولید کنندگان و بهره برداران

بهره برداران

بهره برداران و تولیدکنندگان،حرف اول الفبای کشاورزی

تولید کنندگان و بهره برداران در تمامی فرآیند های تولید محصول کشاورزی نقشی مهم و با اهمیتی را ایفا می نمایند.آنان با استفاده از دانش تجربی خود سالانه حجم عظیمی از تولیدات غذایی کشور را تامین نموده و ضمن ایجاد امنیت غذایی در کشور می توانند با صادرات محصولات خود در بازار های جهانی ارز آوری را در کشور به همراه داشته باشند.

بهره برداران کشاورزی چه نیازهایی دارند؟

در کنار توانمند سازی و لزوم توجه به آموزش بهره براران جهت بکارگیری از فناوری های نوین کشاورزی و افزایش بهره وری آنان به نظر می رسد توسعه بستر لازم جهت تسهیل در فرآیند خرید و فروش محصولات خود بدون واسطه و با بهترین قیمت بتواند عاملی در جهت رفع موانع موجود در توسعه بازارهای محصولات کشاورزی و افزایش کارکرد بهره برداران کشاورزی در حوزه های مختلف باشد.

آرادو، تعامل چند جانبه بهره برداران

بستر تعاملی در بین بهره برداران و تولید کنندگان محصولات کشاورزی و صنایع غذایی می تواند تمامی سازوکارهای تولید، فروش و توانمند سازی آنان بهبود بخشیده و سبب گردد با کاهش هزینه ها و زمان لازم جهت توسعه هر یک از این زیر بخش ها ارتقای توانمندی آنان را در برگیرد.