ادوات و تجهیزات کشاورزی

 ادوات کشاورزی

مكانيزاسيون، استفاده از وسايل و ادوات مكانيكي و به عبارت كلي تر استفاده از تكنولوژي روز در كشاورزي براي افزايش بهره وري با رعايت تمام جوانب مي باشد. مكانيزاسيون توانسته است با كاهش نيروي كارگري و انجام به موقع عمليات، كاهش چشمگيري در هزينه ها و افزايش درآمد داشته باشد كه بهره وري و ظرفيت بالاي ماشين در رسيدن به اين هدف نقش عمده اي داشته است.با به كارگيري مكانيزاسيون و تكنولوژي روز مي توان عمليات كشاورزي را در زمان مقرر انجام داد. انجام به موقع عمليات كشاورزي با توجه به شرايط جوي خصوصاً در مراحل كاشت و برداشت محصول از ضررهاي عمده اي جلوگيري مي كند.آغاز فعاليت بنگاه توسعه ماشينهاي كشاورزي از سال ۱۳۳۱ در واقع سرآغاز ماشيني كردن كشاورزي ايران به شمار مي رود .در سالهاي اخير شاهد رشدي چشمگير در رابطه با استفاده از تراكتور و ماشينهاي كشاورزي در مزارع ايران هستيم و اين نويد پيشرفت و ترقي كشاورزي مي باشد.

مدیریت هوشمند مزرعه آرادو در دسترس همه

اگر در صدد مکانیزه کردن مزرعه خود می باشید ، سیستم مدیریت هوشمند و یکپارچه ما با بهره گیری از بانک اطلاعاتی و مطالعاتی جامع و به روز خود در زمینه های تجهیزات و ادوات و نیروی انسانی مورد نیاز امکان مکانیزه کردن کلیه مراحل از ابتدا تا انتهای فرآیند راه اندازی را فراهم نموده و از این رو توانسته است بستر لازم را جهت تسهیل فرآیندهای اجرایی و توسعه کسب و کار در بخشهای مختلف کشاورزی به صورت مکانیزه و با بهره گیری از علم روز دنیا فراهم آورد.
Person03-1

کارشناسان ادوات


Person03-1

کارشناسان تجهیزات


Person03-1

کارشناسان ادوات


پایگاه دانش و تجارب آرادو دروازه ورود به عصر دانش کشاورزی

مقالات حوزه ادوات و تجهیزات کشاورزی